Burn-out Coaching

Burn-out, overspannen, chronisch vermoeid ...........Welke naam je toekent aan de klachten die we tegenwoordig vaak onder de noemer Burn-out scharen, maakt niet zoveel uit. Waar het op aankomt is dat mensen die uitvallen of dreigen uit te vallen, snel professionele ondersteuning krijgen! Ziek zijn is voor niemand prettig, niet voor de werknemer, niet voor zijn of haar omgeving en niet voor de werkgever.
Waar kun je terecht voor goeie begeleiding (& re-integratie) én wie gaat dit bekostigen?

De werkgever heeft er veel baat bij als de werknemer snel en fit weer aan het werk kan. Voor de werknemer, die vaak uitgeput is en overspoeld wordt door zowel lichamelijke als mentale klachten, is het belangrijk dat hij of zij snel hulp krijgt. Dit is precies wat er in de praktijk zelden gebeurt! Als er na 6 weken ziekte sprake is van langdurig verzuim, worden werknemers doorgestuurd naar de bedrijfsarts.
De boodschap daar is meestal: "Doe het rustig aan, dan zie ik u graag over 6 weken terug". Dit gaat ons aan het hart, want de zieke werknemer raakt in deze periode meestal nog dieper in de put. Er gaat dus kostbare tijd verloren en het herstel wordt onnodig lang!
Daarom is het essentieel om snel in actie te komen en een behandeltraject op maat te bieden zodat (langdurig) uitval kan worden beperkt.

Voor een Burn-out behandeling, kan niet worden verwezen naar de basis óf specialistische GGZ. Bovendien valt de behandeling niet binnen de vergoeding van de basisverzekering. Een werk-gerelateerde Burn-out behandeling dient dus door de werknemer óf werkgever te worden gefinancierd. NB De "Wet Verbetering Poortwachter" verlangt dat de werkgever en de werknemer zich samen inspannen om de getroffen werknemer z.s.m. weer aan het werk te krijgen.

Wat maakt een traject effectief:

 • Geen wachttijden:
  Binnen 24 uur eerste contact met de cliënt, na goedkeuring van de werkgever start het traject meteen.     
 • Intensieve begeleiding:
  Meerdere sessies per week.
  Ieder traject uniek en dus maatwerk.      
                         
 • Multidisciplinair:
  Indien nodig kunnen aanvullende passende behandelmethoden en therapieën binnen één traject worden ingezet. 

 • Alle partijen worden betrokken:
  Als Burn-Out Coach ben ik de "spin in het web" en draag zorg voor het informeren van zowel bedrijfsarts als de werkgever (eventueel huisarts, leidinggevende). Uiteraard met instemming van de cliënt.
 

Vertrouwen & Commitment

Tijdens de intake van een persoonlijk coachingstraject bespreek ik de aanpak met de cliënt. Iedere  persoon is uniek, daarom is het traject maatwerk. Omdat veiligheid, vertrouwen en commitment essentieel zijn voor een goede effectieve samenwerking, checken we of er vertrouwen is in elkaar en of de cliënt zich actief wil inzetten voor zijn of haar herstel.
Na de intake stuur ik een offerte aan onze opdrachtgever. Is deze goedgekeurd, dan gaan we direct aan de slag volgens het onderstaande stappenplan:

Werken in 4 fases:

RUST EN ONTSPANNING
We gaan ervoor zorgen dat de cliënt een gezonde levensstijl gaat leiden en dat er ruimte in lijf en geest komt door middel van begeleide ontspanning en rust.

2  ONDERZOEKEN
Wat maakt dat de cliënt in deze omstandigheden is gekomen. We onderzoeken en stabiliseren de problematiek, zodat de cliënt in de toekomst niet in dezelfde valkuil stapt.

3  TRANSFORMEREN
We geven de cliënt tools en handvatten om in zijn/haar kracht te staan, zodat ze in staat zijn de juiste keuzes te maken in werk én privé.

BORGEN
We zorgen voor borging van nieuw gedrag, om op een gezonde manier te kunnen functioneren onder alle omstandigheden.